14 november 2018

Refereeravond: Buren aan het woord

Geachte collega,

Wij nodigen u uit voor de komende refereeravond. De refereeravond zal plaatsvinden in het van der Valk hotel in Maastricht.

Het thema van de avond is “Buren aan het woord”. Hierin zullen de collega's van het MUMC+, buurspecialisten van de MKA-chirurgie, vernieuwingen in hun vakgebied belichten. Hopende dat deze avond opnieuw uw interesse kan wekken verzoeken wij u vriendelijk om, in verband met het buffet, voor 31 oktober aanmelden.

Met collegiale groet en tot ziens 14 november,

Prof. Dr. Dr. P.A.W.H. Kessler en Dr. L.J. Poort

Inschrijven refereeravond