Polikliniek

CBT

 

U wilt als tandarts of specialist een patiënt verwijzen naar het CBT? Of u bent als patiënt door een tandarts of specialist verwezen naar het CBT? Klik dan hier voor meer informatie.

U wilt als patient gebruikmaken van of informatie over de Digitale Polikliniek van het CBT? Klik dan hier.

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het MUMC+ verleent tandheelkundige hulp aan patiënten bij wie behandeling in de “normale” tandartspraktijk vanwege bepaalde aandoeningen of handicaps niet goed (meer) mogelijk is. Voor deze patiënten is bij wet een uitzonderingspositie gemaakt. Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing door de eigen tandarts of specialist door het CBT in behandeling worden genomen en worden na consult of behandeling altijd weer naar de eigen tandarts terugverwezen.

Er zijn verschillende deelgebieden van de bijzondere tandheelkunde, waarvoor u bij CBT Maastricht UMC+ terecht kunt:

  • Patiënten die een tumor hebben (gehad) in het hoofdhalsgebied.
  • De behandeling van de gevolgen van bestralingen of medische aandoeningen, die het gebit (kunnen) schaden.
  • Het treffen van extra (voorzorgs-)maatregelen bij de voorbereiding van bijvoorbeeld een bestralingsbehandeling. Dergelijke behandelingen vereisen vaak een perfect gezonde mond.
  • Problemen met een gebitsprothese als gevolg van bijvoorbeeld sterk geslonken kaken, lastige verhoudingen tussen de boven- en onderkaak of een sterke neiging tot kokhalzen.
  • Ernstige aangeboren afwijkingen, zoals groeistoornissen, verhemeltespleten (“open verhemelte”), afwijkingen van het tandglazuur of het door een erfelijke oorzaak ontbreken van tanden en kiezen.
  • Ernstige afwijkingen, als gevolg van bijvoorbeeld een kaakbreuk of ander letsel of een operatie van de kaak of het aangezicht.
  • Patiënten met emotionele problemen, bijvoorbeeld extreme angst, of verstandelijke en/of lichamelijke handicaps; hiervoor werken wij samen met CBT Pergamijn in Sittard.