Dento-alveolaire chirurgie

Dento-alveolaire chirurgie
Dento-alveolaire chirurgie
Chirurgische ingrepen die plaatsvinden ter plaatse van de boven- en onderkaak, en dan met name het deel van de kaak waar de tanden en kiezen zich bevinden wordt dento-alveolaire chirurgie genoemd. Te denken valt aan het verwijderen van (verstands)kiezen, het verwijderen van een wortelrest in de kaak of het uitvoeren van een wortelpuntbehandeling. Tijdens een eerste bezoek zal de MKA-chirurg (meestal) op verwijzing van de tandarts het plan met u bespreken en de algemene gezondheid in kaart brengen. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor de behandeling. In enkele gevallen kan de behandeling direct tijdens het eerste bezoek plaatsvinden.
Sluit de enquête