Tekst

Gnathologie

Gnathologie is het vakgebied binnen de tandheelkunde dat betrekking heeft op stoornissen van het kauwstelsel met inbegrip van het kaakgewricht, de omringende spieren en de afsteuning op het niveau van de tanden. Dit complex van stoornissen wordt ook wel temporomandibulaire dysfunctie (TMD) genoemd. In bredere zin maakt het deel uit van alles wat met orofaciale pijn te maken heeft. Temporomandibulaire stoornissen zijn vaak complex en multifactorieel van aard. 

Om de juiste diagnose te kunnen stellen is voorafgaand uitgebreid onderzoek en vaak overleg met meerdere specialisten vereist. Onze aanpak is met name gericht op het in kaart brengen van het specifieke probleem uit het complex van stoornissen, om daarna een adequate behandeling in te zetten. 

Gnathologie vormt een onderdeel van ons Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Informatie over verwijzen naar ons CBT vind u hier.

Aangezichtspijn

Het aangezicht is het meest complexe en meest expressieve deel van het lichaam. Elke primaire sensatie is hier zichtbaar, van blijdschap tot pijn. Juist omdat ook pijn zichtbaar is in het aangezicht, is dit deel van het lichaam voor veel disciplines een aandachtsgebied.

Het behandelen van pijn in het aangezicht vraagt een multidisciplinaire benadering, omdat veel verschillende anatomische, psychologische, fysiologische en psychosomatische factoren het aangezicht bepalen. Daarom kunnen de neuroloog, neurochirurg, internist, psychiater, KNO-arts, anesthesioloog/pijnbestrijder, tandarts-gnatholoog, maar zeker ook de MKA-chirurg bij de behandeling betrokken zijn. De MKA-chirurg heeft hierbij een toegevoegde waarde, omdat hij zowel arts als tandarts is.

Sluit de enquête