Reconstructieve chirurgie

Reconstructieve hoofdhalschirurgie houdt zich bezig met het herstel van esthetiek en functie na operaties, ziekten of traumata.

Ongevallen, noodzakelijke operaties, bestralingen en/of andere ziekten kunnen gevolgen hebben voor de vorm en functie van hals, schouder en gezicht en kunnen aanleiding geven tot klachten bij het slikken, spreken en ademhalen. Om deze functies zo veel mogelijk te behouden, is er bij de chirurgische behandeling speciale aandacht voor reconstructieve chirurgie.

Reconstructieve chirurgie
Reconstructieve chirurgie

Uit de vele mogelijkheden voor plastische reconstructies van het hoofd-halsgebied, wordt die behandeling gekozen waarmee voor de patiënt het beste resultaat kan worden bereikt.

Kleine defecten kunnen zonder bijkomende grote operaties gereconstrueerd worden. Voor grotere defecten zijn vaak complexe reconstructies met transplantaties van eigen weefsel nodig. Hierbij wordt de plaats, waar de tumor wordt verwijderd, tijdens de operatie gereconstrueerd met weefsel uit bijvoorbeeld een arm of been.

Behalve het herstel van het esthetische totaalbeeld moet ook aan het herstel van de functie (kauwen, slikken, spreken etc.) gedacht worden.  Samenwerking met ons centrum bijzondere tandheelkunde (CBT) is hierin een belangrijke factor. De tandartsen van het CBT zijn gespecialiseerd in prothetiek bij complexe patienten. Door de gecombineerde behandeling tussen de MKA chirurg en de CBT tandarts kan voor iedere patient de meest optimale prothetische voorziening worden gemaakt. 

Communicatie tussen behandelaar en de patiënt, eventueel met zijn/haar familie, speelt hierbij een belangrijke rol. Bij het herstel wordt samengewerkt met de afdeling voor stem- spraak- en taalstoornissen.

Sluit de enquête