Polikliniek

Verwijzing

Uw tandarts of huisarts verwijst u naar de polikliniek. Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer

043-387 52 00

Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)
  • uw actuele medicatieoverzicht

U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de aanmeldzuil. Bent u nog nooit in het MUMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functieafdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bekend is dat het spreekuur uitloopt, zal u in de wachtkamer worden geïnformeerd door één van de medewerkers.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

Uw arts

Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle.

Sluit de enquête