De mondhygiënisten van het MUMC+ behandelen patiënten op verwijzing van de MKA-chirurg en/of de tandarts van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Daarnaast worden patiënten op de verpleegafdeling gezien na een consultaanvraag van artsen van andere specialismen.

Voor behandeling door de mondhygiënisten van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het MUMC+ komen in principe de volgende patiënten in aanmerking:

  • Patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied.
  • Patiënten die bestraald worden in het hoofd-halsgebied.
  • Patiënten die een speciaal tandheelkundig onderzoek ondergaan vóór bijvoorbeeld een hartoperatie, een beenmergtransplantatie of een orgaantransplantatie.
  • Patiënten van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vóór en/of na operaties in het hoofd-halsgebied, met afwijkingen aan het mondslijmvlies, met problemen van het zachte en/of harde weefsel rondom tanden en/of kiezen.
  • Patiënten die implantaten krijgen en/of hebben gekregen.

Bij al deze patiënten wordt de mond uitgebreid gereinigd en wordt een, op de patiënt toegespitst, advies gegeven om de mondhygiëne zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.

Sluit de enquête