Schisis en craniofaciale aandoeningen

Kinderen en volwassen met een cheilo-gnatho-palatoschisis, oftewel een lip- kaak- en/of gehemeltespleet, worden in het MUMC volgens een multidisciplinaire benadering behandeld binnen het schisisteam. De MKA-chirurg, de orthodontist en in sommige gevallen de tandarts van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde vormen een onderdeel van dit team om de functie en esthetiek zo goed mogelijk te herstellen.
De MKA-chirurg is vooral betrokken bij de sluiting van de kaak- en/of gehemeltespleet . Het defect in de kaak kan worden hersteld met eigen bot vanuit de bekkenkam of vanuit de onderkaak. Na sluiten van het kaakdefect kan de orthodontist de tanden verplaatsen, zodat er weer een functionele tandenboog ontstaat.

Sluit de enquête