CBT

Verwijzen naar het CBT

Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing door de eigen tandarts of specialist door het CBT in behandeling worden genomen en worden na consult of behandeling altijd weer naar de eigen tandarts terugverwezen.

Indien u naar het CBT wordt verwezen door een tandarts of specialist van buiten het MUMC+ dient er een verwijsbrief te worden ingevuld (zie onderaan de pagina):

Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt de verwezen patiënt of diens ouders/begeleiders in ieder geval een inschrijfformulier, waar nodig aangevuld met specifieke vragenlijsten.

De verwijsbrief kan worden ingestuurd (bij voorkeur per email!) naar cbt_zuidlimburg@mumc.nl of per post naar:

CBT Maastricht UMC+ Postbus 5800 6202 AZ Maastricht 

Zodra alle formulieren door ons zijn ontvangen, zullen deze ter beoordeling worden voorgelegd aan een van de tandartsen. Daarna volgt meestal een uitnodiging voor een eerste intake-gesprek.