CBT

Verwijzen naar het CBT

Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing door de eigen tandarts of specialist door het CBT in behandeling worden genomen en worden na consult of behandeling altijd weer naar de eigen tandarts terugverwezen.

Indien u naar het CBT wordt verwezen door een tandarts of specialist van buiten het MUMC+ dienen er enkele formulieren te worden ingevuld (zie onderaan de pagina):

  • Inschrijfformulier (in te vullen door patiënt of diens ouders/begeleiders)
  • Verwijsbrief (in te vullen door verwijzend tandarts of specialist)

Beide formulieren kunnen vervolgens samen worden ingestuurd naar cbt_zuidlimburg@mumc.nl of per post naar:

CBT Maastricht UMC+ Postbus 5800 6202 AZ Maastricht