Refereeravond

Op initiatief van de afdeling MKA-chirurgie van het MUMC+ bestaat er sinds 2010 een samenwerking met de afdeling MKA-chirurgie van het Zuyderland om enige keren per jaar een refereeravond te houden voor tandartsen, huisartsen, medisch en tandheelkundig specialisten. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers en liggen zowel op medisch als tandheelkundig terrein.

Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst ook in de agenda.

Sluit de enquête